Kalender
DatoInfo
01.01.15TIL INFO : Det vil bli holdt Ukulelekurs i Februar - Mars og til høsten. Se kalender eller ta kontakt med Øyvind for mere info. Se hjemmeside "om oss"
13.01.15Oppstart, Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
19.01.15-------Ukkelellene 1830 til 2130
20.01.15Spille-kveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
22.01.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
27.01.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
02.02.15-------Ukkelellene 1830 til 2130
03.02.15Spille-kveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
05.02.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
10.02.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
16.02.15-----Ukkelellene kl 1830 til 2130
17.02.15Spille-kveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
19.02.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
24.02.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
25.02.15""""""" 1 Nybegynner Ukulelekurs kveld 1. kl 1830 - 2100
02.03.15----- Ukkelellene kl 1830 til 2130
03.03.15Spille-kveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
04.03.15""""""" 2 Nybegynner Ukulelekurs kveld 2. kl 1830 - 2100
05.03.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
10.03.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
11.03.15""""""" 3 Nybegynner Ukulelekurs kveld 3. kl 1830 - 2100
16.03.15----- Ukkelellene 1830 til 2130
17.03.15Spillekveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
18.03.15""""""" 4 Nybegynner Ukulelekurs kveld 4. kl 1830 - 2100
19.03.15 ::: Ukulele Rebels 1830 til 2130
24.03.15""""""" 5 Nybegynner Ukulelekurs kveld 5. kl 1830 - 2130 + Musikk kveld med Øyvind
30.03.15----- Ukkelellene 1830 til 2130
31.03.15Spille-kveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
02.04.15::: Ukulele Rebels 1830 til 2130
07.04.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
13.04.15----- Ukkelellene 1830 til 2130
14.04.15Spille-kveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
16.04.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
21.04.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
27.04.15----- Ukkelellene 1830 til 2130
28.04.15Spille-kveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
30.04.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
05.05.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
11.05.15----- Ukkelellene 1830 til 2130
12.05.15Spille-kveld med Jan-Erik 1830 til 2130
14.05.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
19.05.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
25.05.15----- Ukkelellene kl 1830 til 2130
26.05.15Spillekveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
28.05.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
02.06.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
08.06.15----- Ukkelellene 1830 til 2130
09.06.15Spille-kveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
11.06.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
16.06.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2100
22.06.15----- Ukkelellene kl 1830 til 2130
23.06.15Spille-kveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
25.06.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
30.06.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130 / Sommeravslutning NB forbehold om datoen.
11.08.15Oppstart Vuk - Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
17.08.15----- Ukkelellene kl 1830 til 2130
18.08.15Spille-kveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
20.08.15 ::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
25.08.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
31.08.15----- Ukkelellene 1830 til 2130
01.09.15Spillekveld med jan-Erik kl 1830 til 2130
03.09.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
08.09.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
14.09.15----- Ukkelellene 1830 til 2130
15.09.15Spillekveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
17.09.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130.
22.09.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
28.09.15----- Ukkelellene kl 1830 til 2130
29.09.15Spillekveld med jan-Erik kl 1830 til 2130
01.10.15::: Ukulele Rebels 1830 til 2130
06.10.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
12.10.15----- Ukkelellene kl 1830 til 2130
13.10.15Spille-kveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
15.10.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
20.10.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
26.10.15----- Ukkelellene kl 1830 til 2130
27.10.15Spillekveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
29.10.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
03.11.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
09.11.15----- Ukkelellene kl 1830 til 2130
10.11.15Spille-kveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
12.11.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
17.11.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
23.11.15----- Ukkelellene kl 1830 til 2130
24.11.15Spillekveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
26.11.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
01.12.15Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
07.12.15-------Ukkelellene 1830 til 2130
08.12.15Spille-kveld med Jan-Erik kl 1830 til 2130
10.12.15::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
15.12.15Juleavslutning - Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130. Forbehold om dato.
31.12.15""""" 1 Ukulelekurs for nybegynnere kl 1830 til kl 2030
31.12.15""""" 2 Ukulelekurs for nybegynnere kl 1830 til kl 2030
31.12.15""""" 3 Ukulelekurs for nybegynnere kl 1830 til kl 2030
31.12.15""""" 4 Ukulelekurs for nybegynnere kl 1830 til kl 2030
31.12.15""""" 5 Ukulelekurs for nybegynnere kl 1830 til kl 2130 + Musikk kveld med Øyvind