Kalender
DatoInfo
01.01.17TIL INFO : Det vil bli holdt Ukulelekurs for nybegynner i Februar - Mars og September - Oktober. Se kalender eller ta kontakt med Øyvind for mer info. Se hjemmeside "om oss".
09.01.17-------Ukkelellene 1830 til 2130
10.01.17Spille-kveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
12.01.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
17.01.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
23.01.17-------Ukkelellene 1830 til 2130
24.01.17Spille-kveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
26.01.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
31.01.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
06.02.17-------Ukkelellene 1830 til 2130
07.02.17Spille-kveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
09.02.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
14.02.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
15.02.17""""""" 1 Nybegynner Ukulelekurs kveld 1. kl 1830 - 2100
20.02.17-------Ukkelellene 1830 til 2130
21.02.17Spille-kveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
22.02.17""""""" 2 Nybegynner Ukulelekurs kveld 2. kl 1830 - 2100
23.02.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
28.02.17Årsmøte, Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
01.03.17""""""" 3 Nybegynner Ukulelekurs kveld 3. kl 1830 - 2100
06.03.17-------Ukkelellene kl 1830 til 2130
07.03.17Spille-kveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
08.03.17""""""" 4 Nybegynner Ukulelekurs kveld 4. kl 1830 - 2100
09.03.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
14.03.17""""""" 5 Nybegynner Ukulelekurs kveld 5. kl 1830 - 2130 + Musikk kveld med Øyvind
20.03.17------- Ukkelellene kl 1830 til 2130
21.03.17Spillekveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
23.03.17 ::: Ukulele Rebels 1830 til 2130
28.03.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
03.04.17------- Ukkelellene 1830 til 2130
04.04.17Spille-kveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
05.04.17* * * Ukultele med Jan-Erik
06.04.17::: Ukulele Rebels 1830 til 2130
11.04.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
12.04.17* * * Ukultele med Jan-Erik
17.04.17------- Ukkelellene 1830 til 2130
18.04.17Spille-kveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
19.04.17* * * Ukultele med Jan-Erik
20.04.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
25.04.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
26.04.17* * * Ukultele med Jan-Erik
01.05.17------- Ukkelellene 1830 til 2130
02.05.17Spille-kveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
03.05.17* * * Ukultele med Jan-Erik
04.05.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
09.05.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
10.05.17* * * Ukultele med Jan-Erik
15.05.17------- Ukkelellene 1830 til 2130
16.05.17Spille-kveld med Jan-Erik og Ivar 1830 til 2130
18.05.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
23.05.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
24.05.17* * * Ukultele med Jan-Erik
29.05.17------- Ukkelellene 1830 til 2130
30.05.17Spillekveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
31.05.17* * * Ukultele med Jan-Erik
01.06.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
06.06.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
07.06.17* * * Ukultele med Jan-Erik
12.06.17------- Ukkelellene kl 1830 til 2130
13.06.17Spille-kveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
15.06.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
20.06.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2100
26.06.17------- Ukkelellene kl 1830 til 2130
27.06.17Spille-kveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
29.06.17Tur til Skagen. 29/6 - 2/7
07.08.17------- Ukkelellene kl 1830 til 2130
08.08.17Spillekveld med jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
10.08.17 ::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
15.08.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
21.08.17------- Ukkelellene 1830 til 2130
22.08.17Spillekveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
24.08.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
29.08.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
04.09.17------- Ukkelellene kl 1830 til 2130
05.09.17Spillekveld med jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
07.09.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130.
12.09.17Musikkveld med Øyvind kl 1830 til 2130
13.09.17""""" 1 Ukulelekurs for nybegynnere kl 1830 til kl 2100
18.09.17------- Ukkelellene 1830 til 2130
19.09.17Spillekveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
20.09.17""""" 2 Ukulelekurs for nybegynnere kl 1830 til kl 2100
21.09.17::: Ukulele Rebels 1830 til 2130
26.09.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
27.09.17""""" 3 Ukulelekurs for nybegynnere kl 1830 til kl 2030
02.10.17------- Ukkelellene 1830 til 2130
03.10.17Spillekveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
04.10.17""""" 4 Ukulelekurs for nybegynnere kl 1830 til kl 2100
05.10.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
10.10.17""""" 5 Ukulelekurs for nybegynnere kl 1830 til kl 2130 + Musikk kveld med Øyvind
16.10.17------- Ukkelellene kl 1830 til 2130
17.10.17Spillekveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
19.10.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
24.10.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
30.10.17------- Ukkelellene kl 1830 til 2130
31.10.17Spillekveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
02.11.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
07.11.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
13.11.17------- Ukkelellene kl 1830 til 2130
14.11.17Spille-kveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
16.11.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
21.11.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
27.11.17------- Ukkelellene kl 1830 til 2130
28.11.17Spille-kveld med Jan-Erik og Ivar kl 1830 til 2130
30.11.17::: Ukulele Rebels kl 1830 til 2130
05.12.17Musikk-kveld med Øyvind kl 1830 til 2130
11.12.17------- Ukkelellene kl 1830 til 2130
12.12.17Juleavslutning på - - - som er et innmari hyggelig sted kl. 1800 og ut kvelden. Meld deg på med underholdning, og møt opp for dette blir kjempe bra :-)