The number 3The number 5The number 0The number 6The number 8
Kontakt

Formann :

Jan Erik Eilertsen
E post :
Tlf 91301710

Nestformann og Musikalsk leder :
Ø y v i n d  S æ t h e r
E post : saether.oyvind@gmail.com
Tlf 48019639

Sekretær :
Solveig Helene Almelid
E post : 
Tlf 

Kasserer :
Bjarne Andersen
E post : enbjar@hotmail.com
Tlf 48380951

Styremedlem :
Nina Eriksen
E post : 
Tlf 

Vara :
Svein Syvertsen
E post : 
Tlf 

Vara :
Gerd Laila Christensen
E post : 
Tlf 

Nybegynner gruppen :
J a n - E r i k  E i l e r t s e n
E post : janeri-e@online.no
Tlf 91301710

Arr komite` Vuk :
Tordis Madsen 
Karin Pettersborg
Lars Tony Fevang

Valg komite` :
Nina Eriksen
Solveig Almelid


Materialforvalter :
Dan Fredriksen

Lotteriansvarlig :

Revisor :
Rune Halvorsen