The number 3The number 8The number 0The number 3The number 6
Kontakt

Formann :

Jan-Erik Eilertsen
E post :
Tlf 91301710

Nestformann og Musikalsk leder :
Ø y v i n d  S æ t h e r
E post : saether.oyvind@gmail.com
Tlf 48019639

Sekretær :
Jan-Erik Eilertsen
E post : 
Tlf 91301710

Kasserer :
Karina Fredriksen 
E post : 
Tlf 

Styremedlem :
Solveig H. Almelid
E post : 
Tlf 

Vara :
Karina Fredriksen
E post : 
Tlf 

Vara :

E post : 
Tlf 

Nybegynner gruppen :
J a n - E r i k  E i l e r t s e n
E post : janeri-e@online.no
Tlf 91301710

Arr komite` Vuk :
Karin Pettersborg
Øivind Ludviksen

Valg komite` :
Karina Fredriksen
Solveig H. Almelid


Materialforvalter :
Dan Fredriksen

Lotteriansvarlig :

Revisor :
Rune Halvorsen